องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

สถิติ sitemap
วันนี้ 21
เดือนนี้11,034
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,043
ทั้งหมด 280,000

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์... [18 พฤษภาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 ณ... [28 เมษายน 2566]
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [19 เมษายน 2566]
กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [22 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศภาคม ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวศีขรภูมิดาวน์โหลด - ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงานตามโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นายประกาศิต จันทน์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
(นายประกาศิต จันทน์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
02/06/2566
02/06/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
31/05/2566
02/06/2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
สน.บถ.
02/06/2566
02/06/2566
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
กพส.
02/06/2566
02/06/2566
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น
กสว.
01/06/2566
02/06/2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ