องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file 1/64 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม