องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศอำเภอศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4