องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศอำเภอศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศอำเภอศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4