องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศ สภา อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศ สภา อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ สภา อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 504
เดือนนี้ 15,143
เดือนที่แล้ว 20,941
ทั้งหมด 41,051