องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คู่มือประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรม โครงการอบรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)) poll
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและตารางกำหนดวันสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (โรคพิษสุนัขบ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85