องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายชื่อเด็กผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
find_in_page รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดย นายมงคล พวงเพชร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คู่มือประชาชนเพื่อการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8