องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศภาคม ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวศีขรภูมิดาวน์โหลด - ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประชาสัมพันธ์คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB.1.16
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat strcke)
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ ห้องชุด
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (80/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-29 มีนาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 220 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11