องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1