messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยนายมงคล พวงเพชร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563 (เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1