องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
การประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่
รายละเอียด : ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ ประกอบด้วย นายสมนงค์ ฉิมมาลี รองนายก อบต.ขวาวใหญ่ ประธานกรรมการประชุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา ครู ชำนาญการ ผู้ดูแลเด็ก บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้แทนทางด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนด้านสาธารณสุข ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้โพส : admin