ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e1/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrest สายบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5
ชื่อไฟล์ : B8QqCbSWed35231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้