ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินจ่ายข้อบัญญ้ติ ประจำงบประมาณปี 2564)
ชื่อไฟล์ : xE6jB8QWed95704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้