ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : QzHpj9WMon115114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้