ชื่อเรื่อง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อไฟล์ : 6iEtr0AThu23854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VT3iFPvThu24319.pdf