ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าจัดพิมพ์/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง/และบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง แบบพิมพ์วัสดุการเลือกตั้ง หรือคู่มือต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งโครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 3YkiimYWed34331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้