ชื่อเรื่อง : การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้การบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559-พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : Z7SasNBTue20432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้