ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : cJBooMnThu112454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : atDRgNqThu112501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BI6yDbYThu112508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0TLnQM8Thu112516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YGLZ71SThu112520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ppeMsCRThu112526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้