ชื่อเรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้เป็นสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สะอาด ป้องกันโรค COVID - 19
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้เป็นสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สะอาด ป้องกันโรค COVID - 19 ประเภท กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
ชื่อไฟล์ : 1BXCWgkFri110849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้