ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565)

ชื่อไฟล์ : Cydj5jwWed14222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้