ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

ชื่อไฟล์ : jPx2C2ZWed91027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้