ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นสามแยกทางหลวงหมายเลข 2334 ? ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง