องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานภารโรงประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานภายในกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ธุรการ /การเงิน/พัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ราย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่าง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ) จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียนในเขตตำบลขวาวใหญ่ (ภาคที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ เก้าอี้ กก็บทำความสะอาดหลังเสร็จางเต้นท์ จัดเตรียมอาสนะเสนะ และติดตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ และเกี่ยวข้อง ระบบไฟ เครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเสร็จ โครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไพรษร จำนวน 1 ชุด ตามประมาณการช่างแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ เก้าอี้ กางเต้นท์ จัดเตรียมอาสนะเสนะ และติตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบไฟ เครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเสร็จโครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ เก้าอี้ กางเต้นท์ จัดเตรียมอาสฃ่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ เก้าอี้ กางเต้นท์ จัดเตรียมอาสนะเสนะ และติตั้งอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบไฟ เครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเสร็จโครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยเงินงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโนนขวาว จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการ/การเงิน/พัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานภารโรงประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 รย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฎิบัติงานภายในกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 1106 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56