องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ, เก้าอี้,กางเต็นท์ การจัดเตรียมอาสนะเสนะ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบไฟเครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเก็บโครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ, เก้าอี้,กางเต็นท์ การจัดเตรียมอาสนะเสนะ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบไฟเครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเก็บโครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดถานที่ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่แบบปรับปรุงสำเร็จ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการบรรยายธรรม จัดโต๊ะ, เก้าอี้,กางเต็นท์ การจัดเตรียมอาสนะเสนะ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระบบไฟเครื่องเสียง พร้อมเก็บทำความสะอาดหลังเก็บโครงการให้เรียบร้อย ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานภารโรงประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน และทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือนกันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 842 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43