องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสำนักงาน จำนวน 1 งาน องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานการวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 เหลือจ่าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินจ่ายข้อบัญญ้ติ ประจำงบประมาณปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 (ตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่, หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-8094 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0001 ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวรสวนสาธารณะพืชผลกินได้ (ต้นมะม่วง) และถนนเส้นบ้านไพรษร-บ้านโนนครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะจ้างจัดทำป้ายฯ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ (ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตในการฝึกอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืชบำรุงดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 609 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56