องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานด้านงานโยธาและงานสาธารณูปโภค เพื่อช่วยเหลืองานด้านกองช่าง จำนวน 1 ราย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ราย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน ตามโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลขวาวใหญ่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือในการฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (ปิดภาคเรียน 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน 1 วัน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ ของผู้อำนวยการกองคลัง และครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหมาใน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
1 - 20 (ทั้งหมด 504 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 9
เดือนนี้ 5,964
เดือนที่แล้ว 8,580
ทั้งหมด 26,131