องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้า เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาวหมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการล้อมรั้วสระน้ำป่าช้า บ้านโนนครั่ง หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 284 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15