องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

account_box สมาชิกสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683
นางรัชนีพร ชัยพรม
ผอ.กองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 044558683

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.

เลขานุการ นายก อบต.
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104