องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การให้บริการเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 82
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 92
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 96
ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง กระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 182